pdf icon Закон за енергетиката

 

pdf icon ЗАКОН за енергетиката

 

pdf icon ЗАКОН за енергията от възобновяеми източници

 

pdf icon Закон за енергетиката
обн. ДВ. бр. 107 от 9 декември 2003 г., изм. и доп. ДВ. бр. 17 от 6 март 2015 г.;


pdf icon Закон за енергията от възобновяеми източници
В сила от 03.05.2011 г., обн. ДВ. бр. 35 от 3 май 2011 г., изм. ДВ. бр. 65 от 6 Август 2014 г.

 

 

 

закони | наредби | правила

Енергоинвестмънт АД © 2020 | Права за ползване | Декларация за поверителност | Настройки на бисквитките|Уеб дизайн