Какво предлагате?

 • Изгодна за Вас цена
 • По-добри условия на обслужване

Търговците са длъжни да Ви предложат индивидуални условия и различни варианти на услуги – от различно тари-фиране и бонуси до начин на плащане на сметките, периодичност на отчитане, контрол на потреблението, време за отстра-няване на аварии и др.

Какви са видовете договори на свободния пазар?


I вариант

 • Сключване на договор с новия търговец за плащане не само на електроенергията, но и на цената за разпределение. В този случай търговецът сключва от Ваше име договор с разпределителното предприятие, а Вие плащате и за енергия, и за разпределение само на едно място. За качеството на доставяната енергия отговоря търговеца.

II вариант

 • Сключване на договор с новия търговец за електроенергия и отделен Договор с разпределителното предприятие за дължимата сума за разпределение.
  В този случай Вие подписвате два договора. За консу-мираната електроенергия плащате
  на търговеца, а за разпределената електроенергия – на разпределителното предприятия.
  За качеството на електроенергията отговаря резпределителното предприятие.

Какво е качеството на електроенергията?

 • Качеството на доставяната енергия трябва да отговаря на българските стандарти.
 • Показателите за качеството на услугата са утвърдени от ДКЕВР и разпределителното предприятие и търговецът трябва да се съобразяват с тях.


Към кого да се обърнем, ако имаме проблеми?

 • При проблеми с доставката на електроенергия търсете доставчика си (телефонът за контакт задължително трябва да присъства в месечната Ви сметка).
 • Ако възникнат съмнения, че търговецът Ви ощетява, изпратете писмена жалба до него. В случай, че проблемът остане неразрешен, можете да се обърнете към ДКЕВР.
 • Като крайна мярка можете да потърсите правата си и в съда.


Какво трябва да съдържат месечните Ви известия?

След излизането на свободния пазар също ще получа-вате месечни извлечения за дължимите суми. Те трябва да съдържат: 

 • номер на електромера;
 • информация за използваното количествоелектроенергия;
 • периодът на отчитане;
 • цена за електрическата енергия, с включени цени за пренос, за достъп и в зависимост от точката за присъединение – цена за разпределение;
 • адрес и телефон за денонощна връзка при проблеми със снабдяването и качеството на предлаганата енергия.
Енергоинвестмънт АД © 2020 | Права за ползване | Декларация за поверителност | Настройки на бисквитките|Уеб дизайн