Зелена енергия: откъде идва, колко струва ?

Ако имате наистина интерес и желаете да използвате “зелена енергия”, добрата новина е, че тя не е много по-скъпа и не е много сложна за производство. "Зелената енергия", използва енергия от възобновяеми източници, като вятърна енергия, биомаса (изгаряне на слама или дървен материал), малки водноелектрически централи, централи работещи със сметищен газ и слънчева енергия.

Основният довод да използване на “зелена енергия” е, че, за разлика от централите работещи с изкопаеми горива, възобновяемите източници на енергия не отделят парникови газове в атмосферата. Освен това тя спомага за опазването на ограниченото предлагане на Земята на изкопаеми горива.

Ползите от чиста енергия

Традиционното производство на електроенергия е най-големият източник на промишлено замърсяване на въздуха . С иновативните програми на ЕИ за доставка на 100% екологично чиста енергия от възобновяеми източници на електроенергия , Вие може да бъдете част от решението за предотвратяване на проблема със замърсяването! С избора на чиста електроенергия можете да направите нещо положително за околната среда днес и да създавате ползи за бъдещите поколенията .

Екологични ползи

Без емисии на въглероден диоксид(CO 2), живак, азотни окиси (NOx), серен диоксид (SO 2) или твърди частици във въздуха, водата или почвата. Тези вредни замърсители влияят негативно върху изменението на климата, отравянето с живак, киселинните дъждове и смога.
Не изисква добив на изкопаеми горива , извличането на които сериозно вреди на земята.
Изработен от неограничен възобновяеми източници, които никога няма да свърши, за разлика от ограничено и замърсяващи изкопаеми източници на енергия
Помага за опазване и защита на околната среда за бъдещите поколения

Икономически ползи

Създава възможности за трудова заетост в сектора на зелените работни места .
Спомага за осигуряване на енергийното бъдеще на България, като се инвестира в местни източници на енергия .

Енергоинвестмънт АД © 2020 | Права за ползване | Декларация за поверителност | Настройки на бисквитките|Уеб дизайн