България преизпълнява целта си за добив на енергия от възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/, каза министърът на околната среда и водите Нона Караджова на кръгла маса „Възобновяема енергия: от идеи към действия".


Mинистърът на околната среда и водите Нона КараджоваТя посочи, че до 2020-та година страната ни трябва да достигне дял от 16 % ВЕИ, а само за 2010-та година при заложена цел от 11 % са достигнати цели 15 %.

Караджова припомни, че през 2007 година ЕК е приела енергийната политика за Европа, която предвижда емисиите на въглеродни газове да се намалят 20 %, да се достигне дял от 20 % на възобновяемата енергия и да се повиши нивото на спестяване на енергията 20 %. По думите й стремежът на България е чрез използването на възобновяеми енергийни източници да се създават нови работни места и максимално да се щади природата.

За селското и горското стопанство има голям потенциал на производство на енергия от ВЕИ, каза Светлана Боянова - зам.-министър на земеделието и храните. Тя заяви, че създаването на нови работни места може да се постигне чрез привличането на чуждестранни инвестиции.

Боянова коментира, че производството на биомаса у нас има голям потенциал, като предимството при нея е, че се отделят малко вредни газове. Общият запас на дървесина у нас е 643 млн. куб. м, като 65-70 % от добива се използва за технологични цели. Все още обаче голяма част от дървесината се изгаря в печки с нисък коефициент на полезно действие /30-40%/ и именно там са нашите възможности за по-ефективно използване на този ресурс, каза още Боянова.

http://news.ibox.bg/news/id_443833701

Енергоинвестмънт АД © 2020 | Права за ползване | Декларация за поверителност | Настройки на бисквитките|Уеб дизайн