Пет страни-членки на Европейския съюз (ЕС) планират да купуват енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) от други държави, съобщи вчера Европейската комисия (ЕК)....

...

Енергоинвестмънт АД © 2018 | Права за ползване Уеб дизайн