Електрически параметри

Въпреки, че повечето от нас използват електроенергия на дневна база, тя трудно може да бъде разбрана. Всички сме чували за електрически термини како ват, волт и усилвател, но знаем ли какво наистина означават? Долу са обяснени няколко неща, които трябва да знаете:

 

 

  •  пълно разбиране на понятието за електричество 
  • начините за намаляване на сметката ви за електричество
  •  научете се как да спестявате пари и да пазите околната среда, чрез намаляване употребата на електричество Електричеството е вид енергия, създадена от електрони, които се движат по верига.
     


Мощността
 е честотата, с която електричеството е генерирано или използвано.

Електрическото напрежение характеризираща изменението на потенциалната енергия на единица електрически заряд.
Електрически ток
 се получава, когато електроните попаднат между две точки, които имат различни напрежения.

Ампер е единицата за измерване на електричния ток

Ом е единицата за електрично съпротивление

Ват е единицата за измерване на мощност

Киловатчас е единицата за измерване на активната енергия.

За да се разберете как тези електрически клаузи се отнасят една към друга, нека да ги сравни с вода, преминаваща през маркуч. Когато пуснем чешмата, тя оказва сила (напрежение).

Веднъж, след като е пусната има определено количество вода, което изтича през маркуча (ампери). За да си измиете колата ще използвате повече вода, с по-високо налягане (повече ватове) и обратното – за да напълните обикновена чаша с вода по – малко.

Разбирането на термините киловат и мегават ще ви помогне да научите как се измерва електрическа енергия, как да спестите пари и да намалите сметката си за електричество!

 

Енергоинвестмънт АД © 2020 | Права за ползване | Декларация за поверителност | Настройки на бисквитките|Уеб дизайн