• Технически ограничения – меренето на електрическата енергия трябва да се осъществява с електромери с дистанционно отчитане
  • Възможност за упълномощаване на наш представител, който да представлява клиента пред електроразпределителното предприятие – спестявате време и усилия
  • Изготвяне и подаване на Заявление за предоставяне на достъп до ЕРМ на съответното електроразпределително предприятие
  • Изготвяне на договори за достъп и пренос на електроенергия по ЕРМ на електроразпределителното предприятие
  • Погасяване на текущите задължения към настоящия доставчик
  • Подаване на Заявление за смяна на Доставчик на електроенергия и координатор на балансираща група
  • Осъществяване на смяната на доставчик на електроенергия

 

Енергоинвестмънт АД

Свалете презентация на Power Point Свалете презентацията на Power Point

Енергоинвестмънт АД © 2020 | Права за ползване | Декларация за поверителност | Настройки на бисквитките|Уеб дизайн