• „Енергоинвестмънт“ АД предлага услугата доставка на електрическа енергия на свободния пазар
  • „Енергоинвестмънт“ АД работи с кратки и ясни договори без скрити клаузи
  • Организиране на база от данни за потреблението на електроенергия за всеки клиент
  • Изготвяне на прогнозни почасови графици за потреблението на електрическа енергия на нашите клиенти
  • Поемане на небалансите между планираните количества и реално измерената енергия от средствата за търговско мерене

 

Първи график на обект

График след 1 месец

Енергоинвестмънт АД © 2020 | Права за ползване | Декларация за поверителност | Настройки на бисквитките|Уеб дизайн